Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu

Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu

~Artur Schopenhauer

Lekarz Sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach

lekarz sądowy Katowice

W naszej Poradni można skorzystać z usług lekarza sądowego.

Uwaga: lekarz sądowy potwierdza niezdolność do stawienia się na rozprawę sądową z powodów medycznych. Nie zajmuje się wykonywaniem obdukcji - w tej sprawie należy kierować się do właściwego lekarza (specjalisty medycyny sądowej, biegłego sądowego lub tp.)

Termin wizyty można umówić osobiście lub telefonicznie (tel. 32 2093740, w godz. 7.00 - 18.00).

Na wizytę proszę zabrać:

- wezwanie na rozprawę/zawiadomienie o rozprawie (w przypadku braku - inny dokument z sygnaturą sprawy)

- zwolnienie lekarskie wydane przez lekarza rejonowego (jeśli wydano)

- dokumentację szpitalną lub inną dokumentację medyczną dotyczącą choroby, która jest przyczyną niestawienia się na rozprawę (jeśli jest w posiadaniu)

Usługi lekarza sądowego są nieodpłatne.

Pełna lista lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach znajduje się na stronie Sądu www.katowice.so.gov.pl

 

Lekarz Sądowy Katowice