Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu

Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu

~Artur Schopenhauer

Rejestrator temperatury RTF GSM
z funkcją powiadomienia SMS

Urządzenie tego typu jest zalecane przez Sanepid do nadzorowania temperatury w lodówkach ze szczepionkami.

Podstawowe funkcje:

 • Rejestrator informuje nas o ryzyku uszkodzenia leków i szczepionek w lodówce, jednocześnie zwalnia nas z obowiązku osobistego sprawdzania temperatury np. w sobotę i niedzielę, jak wymagają przepisy.
 • mierzy i zaopisuje do wewnętrznej pamięci bieżącą temperaturę
 • wysyła powiadomienie o przekroczeniu temperatuy granicznej lub braku zasilania za pomocą sms
 • umożliwia przeglądanie wykonanych wcześneij pomiarów
 • wysyła powiadomienie za pomocą sms o aktualnej temperaturze do osoby dzwoniącej na numer rejestratora

Cechy:

 • Pomiar temperatury: w zakresie –40 - 100°C z dokładnością do 0,5°C.
 • Dwa niezależne czujniki temperatury, umożliwiające równoległy pomiar w dwóch obiektach.
 • Rejestracja temperatury, godziny oraz daty pomiaru w określonych godzinach w ciągu doby.
 • Możliwość lokalnego odczytu pomiarów archiwalnych temperatury (z godziną oraz datą wykonania pomiaru) na wyświetlaczu LCD.
 • Pamięć archiwalnych temperatur 400, a przy wersji z dwoma czujnikami 200.
 • Rezerwowe zasilanie bateryjne, umożliwiające rejestrację pomiarów po zaniku napięcia, wysyłanie informacji o przekroczeniu temperatury alarmowej.
 • Czas pracy na zasilaniu bateryjnym – powyżej 48 godzin.
 • Wysyłanie wartości zmierzonej temperatury w postaci SMS na aktualnie „dzwoniący” telefon.
 • Informowanie  o przekroczeniu granicznej temperatury alarmowej za pomocą wiadomości SMS
 • Informowanie o zaniku oraz pojawieniu się napięcia zasilania za pomocą wiadomości SMS.
 • Zegar czasu rzeczywistego z funkcją bateryjnego podtrzymania napięcia.
 • Współpraca z dowolnym operatorem sieci komórkowej z wykorzystaniem kart SIM abonamentowych lub „na kartę” (PLAY, Tak-Tak, SimPlus, Orange, itp...).
 • Koszt utrzymania karty GSM przy skorzystaniu np. z sieci PLAY wynosi 5 złotych na rok. 

Rejestrator temperatury RTF posiada certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta na podstawie przeprowadzonej kalibracji przy użyciu laboratoryjnego termometru rtęciowego posiadającego świadectwo wzorcowania Urzędu Miar.

Cena: 1445,86 zł netto (1778,41 zł brutto) 

Pełny cennik (druk zamówienia) - pobierz