Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu

Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu

~Artur Schopenhauer

BADANIA GENETYCZNE DNA

Badania genetyczne DNA - ustalanie ojcostwa

We współpracy z Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed oferujemy najnowocześniejsze testy molekularno-genetyczne na ustalenie pokrewieństwa i ojcostwa biologicznego. Testy oparte o analizę DNA cechują się najwyższym obecnie osiągalnym stopniem pewności. Wszystkie badania przeprowadzane są przez dwa niezależne zespoły ekspertów genetyków, dodatkowo koordynowane przez biegłego sądowego.

Analizy DNA wykonywane są zgodnie z zaleceniami Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Nowocześnie wyposażone laboratorium, wykwalifikowany personel laboratoryjny oraz innowacyjne metody analityczne dają pełną gwarancję jakości i wiarygodności naszych ekspertyz ojcostwa.Analizy DNA wykonywane są zgodnie z zaleceniami Komisji Genetyki Sądowej.

Oferta Laboratorium GenMed dostosowana jest nawet do najbardziej wymagających klientów. Wykonujemy:

  • Testy na ojcostwo dla celów prywatnych,
  • Testy na ojcostwo dla celów sądowych,
  • Określanie profili genetycznych badanych osób,
  • Określanie pokrewieństwa biologicznego badanych osób,
  • Identyfikację osób z mikrośladów biologicznych,
  • Porównywanie profili genetycznych,
  • Badanie układów pokrewieństwa w celach testamentowych, imigracyjnych.

Cennik badań

Badania genetyczne DNA

Ustalanie ojcostwa

Test na ojcostwo 1429 zł
(dla 3 osób - matka, dziecko, domniemany ojciec)

Test na ojcostwo dla celów sądowych 1799 zł

Badanie dodatkowej osoby 599 zł
(dodatkowy domniemany ojciec lub dziecko)

Skrócenie czasu analizy:
5-10 dni roboczych 399 zł
3-5 dni roboczych  799 zł

Procedura przeprowadzania testów DNA

Jak przeprowadza się badanie DNA dla celów sądowych?

Badanie na ustalenie ojcostwa dla celów sądowych wymaga pobrania materiału biologicznego od matki, dziecka i domniemanego ojca w jednym miejscu, w tym samym czasie. Pobranie materiału do analizy odbywa się w tut. Poradni. Przy pobraniu obecny jest biegły sądowy lub osoba przez niego upoważniona, która potwierdza tożsamość osób biorących udział w badaniu. Elementem postępowania jest sporządzenie protokołu pobrania. Wszystkie dokonywane czynności są jawne dla obu stron postępowania. Dzięki przestrzeganiu owej procedury, wyniki badania DNA wykonywane w tut. Poradni uznawane są przez każdy sąd. 
Do wykonania analizy DNA nie jest wymagane pobranie krwi, standardowo pobiera się bezinwazyjnie wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Metoda ta pozwala na bezpieczne pobranie próbki nawet od noworodka. Materiał biologiczny każdej z osób pobierany jest za pomocą dwóch wymazówek, z których każda poddawana jest osobnej analizie. Wyniki badania polimorfizmu DNA pozwalają każdorazowo potwierdzić ojcostwo z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, średnio 99,999% lub wykluczyć je w 100%. W ramach wykonywanych obowiązków współpracujące laboratorium przeprowadza badanie DNA oraz sporządza opinię dla potrzeb postępowania sądowego zawierającą protokół pobrania, opis badania oraz szczegółowo wyjaśnioną ekspertyzę, w terminie do dwóch tygodni od pobrania materiału biologicznego do badań. Termin ten może ulec skróceniu do 5 dni roboczych w sytuacjach wymagających uzyskania wyników badania w krótszym terminie.

Po bliższe informacje prosimy o bezpośredni kontakt z upoważnionym personelem naszej Poradni