DELTA-MED - Poradnia Lekarza rodzinnego

Badania Genetyczne DNA

co znajduje sie w ofercie PORADNI?

Najważniejsze informacje

Badania genetyczne DNA – ustalanie ojcostwa We współpracy z Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed oferujemy najnowocześniejsze testy molekularno-genetyczne na ustalenie pokrewieństwa i ojcostwa biologicznego. Testy oparte o analizę DNA cechują się najwyższym obecnie osiągalnym stopniem pewności. Wszystkie badania przeprowadzane są przez dwa niezależne zespoły ekspertów genetyków, dodatkowo koordynowane przez biegłego sądowego.
 
Analizy DNA wykonywane są zgodnie z zaleceniami Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Nowocześnie wyposażone laboratorium, wykwalifikowany personel laboratoryjny oraz innowacyjne metody analityczne dają pełną gwarancję jakości i wiarygodności naszych ekspertyz ojcostwa. Analizy DNA wykonywane są zgodnie z zaleceniami Komisji Genetyki Sądowej.
 
Oferta Laboratorium GenMed dostosowana jest nawet do najbardziej wymagających klientów. Wykonujemy:
 • Testy na ojcostwo dla celów prywatnych,
 • Testy na ojcostwo dla celów sądowych,
 • Określanie profili genetycznych badanych osób,
 • Określanie pokrewieństwa biologicznego badanych osób, Identyfikację osób z mikrośladów biologicznych,
 • Porównywanie profili genetycznych,
 • Badanie układów pokrewieństwa w celach testamentowych, imigracyjnych.

Wybrane usługi

 • Badania genetyczne DNA

cennik badań

Ustalanie ojcostwa

Test na ojcostwo

1429
 • Dla 3 osób - matka, dziecko, domniemany ojciec

Test na ojcostwo dla celów sądowych

1799

Badanie dodatkowej osoby

599
 • Dodatkowy domniemany ojciec lub dziecko

Skrócenie czasu analizy

399
 • 5-10 dni roboczych

Skrócenie czasu analizy

799
 • 3-5 dni roboczych

Jak przeprowadza się badanie DNA dla celów sądowych?

Procedura przeprowadzania testów DNA

Badanie na ustalenie ojcostwa dla celów sądowych wymaga pobrania materiału biologicznego od matki, dziecka i domniemanego ojca w jednym miejscu, w tym samym czasie. Pobranie materiału do analizy odbywa się w tut. Poradni. Przy pobraniu obecny jest biegły sądowy lub osoba przez niego upoważniona, która potwierdza tożsamość osób biorących udział w badaniu. Elementem postępowania jest sporządzenie protokołu pobrania. Wszystkie dokonywane czynności są jawne dla obu stron postępowania. Dzięki przestrzeganiu owej procedury, wyniki badania DNA wykonywane w tut. Poradni uznawane są przez każdy sąd.


Do wykonania analizy DNA nie jest wymagane pobranie krwi, standardowo pobiera się bezinwazyjnie wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Metoda ta pozwala na bezpieczne pobranie próbki nawet od noworodka. Materiał biologiczny każdej z osób pobierany jest za pomocą dwóch wymazówek, z których każda poddawana jest osobnej analizie. Wyniki badania polimorfizmu DNA pozwalają każdorazowo potwierdzić ojcostwo z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, średnio 99,999% lub wykluczyć je w 100%. W ramach wykonywanych obowiązków współpracujące laboratorium przeprowadza badanie DNA oraz sporządza opinię dla potrzeb postępowania sądowego zawierającą protokół pobrania, opis badania oraz szczegółowo wyjaśnioną ekspertyzę, w terminie do dwóch tygodni od pobrania materiału biologicznego do badań. Termin ten może ulec skróceniu do 5 dni roboczych w sytuacjach wymagających uzyskania wyników badania w krótszym terminie.


Po bliższe informacje prosimy o bezpośredni kontakt z upoważnionym personelem naszej Poradni.

Odnośnik w formie obraz przedstawiający stetoskop z nałożonym zielonym gradientem

PORADNIA

LEKARZA RODZINNEGO

Odnośnik w formie ikony przedstawiającej tarczycę

PORADNIA

ENDOKRYNOLOGICZNA

Odnośnik w formie ikony przedstawiającej kobiecy obszar intymny

PORADNIA

GINEKOLOGICZNA

Odnośnik w formie ikony przedstawiającej serce

PORADNIA

KARDIOLOGICZNA

Odnośnik w formie ikony przedstawiającej kolano

PORADNIA

LECZENIA BÓLU

Odnośnik w formie ikony przedstawiającej mózg

PORADNIA

NEUROLOGICZNA

Odnośnik w formie ikony przedstawiającej balkonik

PORADNIA

REHABILITACYJNA

Odnośnik w formie ikony przedstawiającej staw

PORADNIA

REUMATOLOGICZNA

Odnośnik w formie ikony przedstawiającej USG

PRACOWNIA

ULTRASONOGRAFICZNA

Logo składające się z białego napis delta-med

“Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu”

~Artur Schopenhauer

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

Plac Pod Lipami 9
40-476 Katowice
tel.: (32) 209 37 40
e-mail: deltamed@deltamed.pl

SALON MEDYCZNY

ul. Karliczka 2
40-486 Katowice
tel.: 721 791 785
e-mail: salon@deltamed.pl

TWOJA OPINIA

Co sądzisz o naszej poradni oraz jakości oferowanych w niej usług?